poniedziałek, 8 lutego 2016

W dniu 07.02.2016 r., odbyło się Walne Sprawozdawcze Zgromadzenie Członków Koła nr 55 „Janowiak”. Zgromadzenie przeprowadzono bardzo sprawnie w miłej i koleżeńskiej atmosferze. Podczas Zgromadzenia, Członkowie Koła przyjęli w drodze uchwał porządek obrad, sprawozdania za 2015 r.: z działalności Zarządu Koła, Komisji rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego; oraz zatwierdzono plan działania Zarządu Koła i budżet Koła na 2016 r. Kolejną uchwałą zatwierdzono kooptację przez Zarząd Koła nowego członka Zarządu Koła. Nowym Członkiem Zarządu Koła wybrany został kolega Michał Zawadzki.
W trakcie obrad Prezes Koła wręczył Srebrne Odznaki PZW kolegom Jerzemu Radomskiemu i Leszkowi Abramek. Na „Walnym” stawił się także zaproszony przez Zarząd Koła komendant Społecznej Straży Rybackiej pow. Janowskiego kol. Piotr Bańka. Zachęcał Członków Koła do wstępowania w szeregi SSR.
Zarząd Koła wszystkim przybyłym Członkom Koła serdecznie dziękuje za uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu. [foto]

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz